Gratis-Paysafekaart is gestopt op 1 september 2016 met het aanbieden van haar diensten. Sinds 1 september is het niet meer mogelijk credits in te wisselen voor een Paysafekaart.